Seminerler

Ahmet Turgut Yazman bugüne kadar Bilgi Paylaşım Derneği, OwoKun, Masterclass KıbrısYaşam Okulu ve benzeri dernek ve eğitim kurumlarında aşağıdaki program çerçevesinde çeşitli seminerler vermiştir. Gelecek seminerler için lütfen sitedeki “Blog” bölümünü takip ediniz.

DOĞU ÖĞRETİLERİ, SEMBOLLER VE BİLİNÇ’TEN ŞUUR’A EVRİMİN İZİNDE ANADOLU

Üzerinde soluduğumuz topraklarda çeşitli semboller ile anlatılan ezoterik bilgilere farklı bir tarih anlayışı ile yaklaşarak, yaşam algımızda bir değişiklik yaratabilir miyiz?

 

1. BÖLÜM : “12.000 YILLIK SÜREÇTE ANADOLU BİLGELİĞİ”

Sembol nedir, bir sembolün zaman akışındaki işlevi nedir? Günümüzden yaklaşık 12.000 yıl önce yapılan Urfa – Göbeklitepe’de bulunan ve şimdiye kadar bulunmuş en eski semboller ne anlam ifade etmektedir? Anadoluda çeşitli höyüklerden çıkartılan Swastika sembolünün dönüştürücü özelliği nedir? Anadolu tarihi içinde tüm öğretilerde karşımıza çıkan 3,4,7,12 sayıları neleri simgelemekte? Orta Asya’dan Anadolu topraklarına gelen Sha-man inancı ile Alevilik-Bektaşilik kültürünün ortak noktaları nelerdir?

2. BÖLÜM : KUTSAL İŞARETLER VE TANRILAR – “MISIR VE SÜMER”

Günümüzden yaklaşık 5.000 yıl önce kullanılmaya başlayan Hyero-gliph (Kutsal-İşaret) yazısını yazanlar, hangi sembolleri ne sebeplerle tercih etmişlerdir? Hermetik öğreti nasıl başlamış ve ne şekilde yayılmıştır? Günümüz tarih kurgusunda Mısır tanrılar pantenonunda adı bile geçmeyen ve yerel tanrı ünvanına sıkıştırılan Ptah neyi sembolize eder? Sümer yaratılış efsanesinin arketipal (ilksel) özellikleri nedir? Ana Tanrıça İnanna ne şekilde tasvir edilmiştir?

3. BÖLÜM : İNSANIN EVRİMİ VE EVRİMİN SEMBOLLERİ – “HİNDİSTAN”

Hindistan’da tüm geleneğin kökünü oluşturan Veda’lar ile Anadolu’nun mistik öğretilerinin bağlantısı ne idi? Brahman, Vishnu, Shiva üçlemesi neyi sembolize eder? İnsanın evriminde bilincin evriminin önemi nedir? Bu bağlamda Sri Aurobindo Veda’ları nasıl yorumlar ve “Bütüncül Yoga” öğretisinde ne anlatmaktadır?

4. BÖLÜM : 13’ÜNCÜ YÜZYILIN SIRRI – “ANADOLU AYDINLANMASI”

Anadolu’nun ortasında bir üçgen, bir ucunda Hace Bektaş-ı Veli, bir ucunda Mevlana Celaleddin-i Rumi, bir ucunda da Yunus Emre pîri. Bir yanda Anadolu Selçuklu yönetiminin çalkantılı siyaseti, öte tarafta doğudan gelen Moğol baskısının ortasında açan bir gül – bülbül bahçesi. 13’üncü yüzyılda Anadolu Aydınlanması ismiyle andığım, Tasavvuf ve Alevi-Bektaşi geleneğinin tüm doğu öğreti ve dinleri ile karışarak aşureye dönüştüğü bu dönemin sembolik anlatımının ve anlam derinliğinin sırrı nedir?
Seminerler yukarıdaki sorular ile ilgilenen ve keşfe heyecan duyan herkese açıktır.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *